ارائه خدمات و راه حل‌های کاملاً متمایز

خدمات و راه حل های شرکت فاوا هزاره کیش

به مرکز تماس برای کسب کار خودتان نیاز دارید ؟

پکیج های متنوع برای هر مشتری

میزبانی ابری مرکز تماس

 • ۹۹.۹٪ بدون اشغالی
 • تلفن گویا
 • قابلیت اتصال به فاکس
 • قابیلت اتصال به پیامک
 • انواع پرداخت های الکترونیک
 • انواع افزوده های خدمات پشتیبانی، مشاوره و بازاریابی
شارژینگ به ازای مصرف
مرکز تماس مشاع

 • ۹۹.۹٪ بدون اشغالی
 • تلفن گویا
 • قابلیت اتصال به فاکس
 • قابیلت اتصال به پیامک
 • انواع پرداخت های الکترونیک
 • انواع افزوده های خدمات پشتیبانی، مشاوره و بازاریابی
شارژ به ازای هر تماس یا تراکنش
سیستم های ارتباطات یکپارچه

 • انواع افزوده های مرکز تلفن سازمانی
 • انواع افزوده های مرکز تماس
از هر دقیقه

سامانه میزبانی ابری مرکز تماس

Mokhaberat
hamrahe aval
rightel
Saman